Educating for 35 009 days
News

III Kongres Statystyki Polskiej 2022

26-28.04.2022 r.

W dniach 26-28 kwietnia 2022 r. w Krakowie odbył się III Kongres Statystyki Polskiej. Organizatorami byli Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Kongres jako jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych organizowanych przez statystykę publiczną skierowany był do krajowych i zagranicznych naukowców, ekspertów, interesariuszy statystyki publicznej, a także przedstawicieli instytucji publicznych i mediów. Jego celem było wzmocnienie wielopłaszczyznowej współpracy GUS ze środowiskiem naukowym w sprawach związanych z rozwojem profesjonalnej i niezależnej statystyki publicznej oraz stałym unowocześnianiem metodologii badań statystycznych. W Kongresie czynny udział brali pracownicy Instytutu Informatyki i Ekonometrii. Prof. dr hab. Elżbieta Gołata była organizatorem czterech sesji poświęconych statystyce ludności. Pracownicy Instytutu byli również autorami czterech wygłoszonych referatów:

  • Ocena zmian poziomu spójności społecznej regionów Polski w latach 2010-2019 z wykorzystaniem dynamicznej taksonomii relatywnej dla danych symbolicznych interwałowych (Marek Walesiak, Grażyna Dehnel)
  • Znaczenie danych syntetycznych w statystyce publicznej (Andrzej Młodak, Tomasz Józefowski, Kamil Wilak, Grzegorz Grygiel, Tomasz Klimanek)
  • Some remarks on geospatial dilemmas in improving the study on commuting to work (Sylwia Filas-Przybył, Tomasz Klimanek)
  • Estimation of selected characteristics of the labour market at the level of subregions in the light of the calibration approach (Marcin SzymkowiakKamil Wilak)

Szczegółowe informacje na temat Kongresu znaleźć można na stronie kongres2022.stat.gov.pl.