Od 1 maja 2020 weszła w życie nowa umowa o współpracy między Assciation Internationale des Economistes de langue Française (AIELF, Paryż), Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) i Universidade Bernardo O’Higgins (UBO, Santiago de Chile).


Umowę dotyczącą współpracy przy wydawania czasopisma francuskojęzycznego Revue Internationale des Economistes de Langue Française (RIELF) podpisali Président de l’AIELF prof. Alain Redslob, JM Rektor UEP prof. Maciej Żukowski oraz JM Rektor UBO dr Claudio Ruff Escobar. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. Krzysztof Malaga, funkcję sekretarza władze AIELF powierzyły dr Małgorzacie Macudzie, a członkami Komitetu Redakcyjnego liczącego 50 wysokiej klasy specjalistów z 23 krajów świata są prof. Marian Gorynia i prof. Marek Ratajczak. 


W czerwcu br. ukaże się vol.5, numer 1/2020 tego uzyskującego coraz większe uznanie czasopisma. Redakcja czasopisma mieści się w Katedrze Ekonomii Matematycznej.