OPIEKUNOWIE GRUP DZIEKAŃSKICH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ


ROK AKADEMICKI 2018/2019


Studia stacjonarne I stopnia (3 lata)
I ROK STUDIÓW

 

1 GRUPA - dr Waldemar Stronka (Katedra Badań Operacyjnych) 

                  waldemar.stronka@ue.poznan.pl


2 GRUPA - dr Anna Domagała (Katedra Ekonometrii) 

                  anna.domagała@ue.poznan.pl


3 GRUPA - dr Blanka Łęt (Katedra Matematyki Stosowanej)                   

                  blanka.let@ue.poznan.pl    


4 GRUPA - dr Wojciech Roszka (Katedra Statystyki)

                   wojciech.roszka@ue.poznan.pl


5 GRUPA - dr Włodziemierz Lewoniewski (Katedra Informatyki Ekonomicznej)

                  wlodzimierz.lewoniewski@kte.ue.poznan.plOPIEKUNOWIE GRUP DZIEKAŃSKICH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ


ROK AKADEMICKI 2017/2018


Studia stacjonarne I stopnia (3 lata)
I ROK STUDIÓW

 

1 GRUPA - dr Alicja Jajko-Siwek (Katedra Ekonometrii) 

                  alicja.jajko-siwek@ue.poznan.pl


2 GRUPA - dr Bartosz Perkowski (Katedra Informatyki Ekonomicznej) 

                  bartosz.perkowski@ue.poznan.pl


3 GRUPA - dr Aleksandra Rutkowska (Katedra Matematyki Stosowanej)                   

                  aleksandra.rutkowska@ue.poznan.pl    


4 GRUPA - mgr Michał Pietrzak (Katedra Statystyki)

                   michal.pietrzak@ue.poznan.pl


5 GRUPA - mgr Jacek Sokołowski (Katedra Technologii Informacyjnych)

                  sokolowski@kti.ue.poznan.pl


ROK AKADEMICKI 2016/2017


Studia stacjonarne I stopnia (3 lata)
I ROK STUDIÓW

 

1 GRUPA - dr Marcin Anholcer (Katedra Badań Operacyjnych) 

                  m.anholcer@ue.poznan.pl


2 GRUPA - dr Helena Gaspars-Wieloch (Katedra Badań Operacyjnych) 

                  helena.gaspars@ue.poznan.pl


3 GRUPA - dr Sergiusz Herman (Katedra Ekonometrii)

                   sergiusz.herman@ue.poznan.pl      


4 GRUPA - dr Monika Naskręcka (Katedra Ekonomii Matematycznej)

                   monika.naskrecka@ue.poznan.pl


5 GRUPA - dr Karolina Siemaszkiewicz (Katedra Matematyki Stosowanej)            

                  karolina.koziorowska@ue.poznan.pl


6 GRUPA - dr Piotr Stolarski (Katedra Informatyki Ekonomicznej)

                  piotr.stolarski@kie.ue.poznan.pl


7 GRUPA - mgr Kamil Wilak (Katedra Statystyki)

                  kamil.wilak@ue.poznan.pl


8 GRUPA - mgr inż. Tomasz Chojnacki (Katedra Technologii Informacyjnych)

                  tomasz.chojnacki@ue.poznan.pl