PATRONAT HONOROWY

Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Maciej Żukowski

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Dr Dominik Rozkrut

 

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący

Prof. dr hab. Krzysztof Malaga

 

Członkowie

Prof. dr hab. Witold Abramowicz

Dr hab. Dorota Appenzeller, (em.) prof. UEP

Dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. UEP

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary (em.)

Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP

Dr hab. Krzysztof Echaust, prof. UEP

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata

Prof. dr hab. Witold Jurek, (em.)

Prof. dr hab. Marian Matłoka

Prof. dr hab. Emil Panek (em.)

Dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodniczący

Dr hab. Helena Gaspars-Wieloch, prof. UEP
Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. UEP

Sekretarz

Mgr Natalia Lewandowska

Członkowie

Dr Marcin Bartkowiak

Dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP

Dr hab. Paweł Kliber, prof. UEP
Dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP