Poznań, 15.09.2019 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu spełnia obowiązek informacyjny wobec wszystkich osób fizycznych, których dane przetwarza.


Polityka prywatności zawiera informacje skierowane do:

  1. kandydatów do pracy
  2. pracowników
  3. emerytów
  4. kandydatów na studia
  5. studentów i słuchaczy
  6. uczestników konferencji i sympozjów naukowych
  7. uczestników badań naukowych
  8. uczestników szkoleń i innych wydarzeń organizowanych przez UEP
  9. osób korzystających z zasobów bibliotecznych UEP
  10. kontrahentów

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu