Educating for 35 049 days
Sub-menu-link

Rydzyna 2020

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

18-20 maja 2020 r.
Rydzyna k. Leszna


Zapraszamy serdecznie na doroczną konferencję naukową poświęconą tematyce ubezpieczeń.

 

Konferencja stanowi wyśmienitą okazję do:

  • wymiany myśli i doświadczeń z prowadzonych badań nad rozwojem rynku i teorii ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych
  • prezentacji wyników własnych badań z zakresu ubezpieczeń
  • konsolidacji środowiska naukowego i praktyków zajmujących się ubezpieczeniamiZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI 

Problemy ekonomiczne i prawne funkcjonowania ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem Solvency II oraz Insurance Distribution Directive
  • Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, w tym prewencja
  • Ubezpieczenie a inne instrumenty zarządzania ryzykiem gospodarstw domowych
  • Prawne aspekty ubezpieczeń
  • Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń
  • Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach
  • Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia