Katedra Informatyki Ekonomicznej planuje organizację kolejnej edycji szkolenia certyfikacyjnego SAP TERP10. Szkolenie planowane jest w terminie 4-15 września 2017 r. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające status studenta.

Termin zapisów na szkolenie: 26 czerwca 2017 r.