aal
                 


Studenckie Koło Naukowe Polityki Społecznej działa przy Katedrze Pracy i Polityki Społecznej  od pięciu lat. Priorytetem Koła jest umożliwianie studentkom i studentom rozwijania własnych zainteresowań oraz pomoc w zdobywaniu doświadczenia. Oprócz tego, ważne jest dla nas propagowanie wiedzy o polityce społecznej szerszemu gronu odbiorców. Cele te są realizowane poprzez organizowanie różnorodnych wydarzeń,  realizacje badań naukowych oraz innych projektów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w zakładce poniżej!

 

Koło jest otwarte na nowe pomysły, inicjatywy i nowych uczestników/czki! Członkiniami i członkami Koła są również osoby spoza kierunku Polityka Społeczna, którzy w Kole odnajdują zarówno rozwój naukowy, osobisty, dobrą zabawę i nowe znajomości.


Zachęcamy do współpracy i kontaktu poprzez naszą stronę na facebooku: SKN Polityki Społecznej


 https://www.facebook.com/SKN-Polityki-spo%C5%82ecznej-437832302962397/