Prof. Marek Ratajczak, Ph.D.

Full Professor of the Poznań University of Economics and Business 


Head of the Department of Macroeconomics and Development Research


Research areas:


- Macroeconomics,


- History of Economic Thought, in particular the development of institutional economics,


- Infrastructure (especially the problems of economic infrastructure in the process of growth and development),


- Development of higher education.

 

Selected publications:


 • Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie, KiW, Warszawa 1990.
 • Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Zadania państwa w rozwoju infrastruktury w Polsce, in: J. Tarajkowski (ed.), Wyzwania wobec polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, p.145-156.
 • Ekonomia jako nauka, in: M. Sławińska, H. Witczak (eds.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008, p. 19- 32.
 • Nurt liberalny w ekonomii, in: W. Jarmołowicz, M. Ratajczak (eds.), Liberalizm we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, p. 47-64.
 • Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń i założeń ekonomii instytucjonalnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, no. 2, p. 233-251.
 • Polish Economics and the Polish Economy: A Study for the Twentieth Anniversary of Transition in Poland, The History of Economic Thought, January 2010, no. 51-2, p. 1-17.
 • Państwo jako podmiot polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, Przegląd Organizacji 2010, no. 7-8, p. 3-9.
 • Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana? in:  A. Pollok (ed.), Zeszyty Naukowe, PTE, no. 9, Kraków 2011.
 • Finansyzacja gospodarki, Ekonomista 2012, no. 3, p. 281-302.
 • Liberalizm ekonomiczny – wczoraj i dziś, in: Jarmołowicz W. (ed.), Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji, Zeszyty Naukowe, no. 230, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, p. 26-41.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego, Konsumpcja i Rozwój 2013, no. 2, p. 22-33.
 • Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, Ekonomista 2014, no. 2, p. 207-219. Ekonomia instytucjonalna a kierunki zmian w ekonomii jako nauce, in:  Hardt Ł., Milczarek-Andrzejewska D., (eds.), Ekonomia jest piękna?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, p. 115-125.

 

Academic achievements:


- Rector of the Poznań University of Economics and Business Level 1 Individual Award for a habilitation thesis.


- Minister of Education Award and a prestigious professor Edward Lipiński Award in a competition organised by the Polish Economic Society (Pol. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) for the book about the economic infrastructure.


- Minister of Science and Higher Education Team Award for academic achievements.


- First an Under-Secretary of State and then a Secretary of State in the Ministry of Science and Higher Education.


-  In the years 2007-2010 a member of the Academic Council of the National Bank of Poland (Pol. Rada Naukowa NBP).


- Chair of the Human and Social Studies Commission of the Research Units Evaluation Committee (Pol. Komisja ds. Grupy  Nauk Humanistycznych i Społecznych KEJN).


-  Member of the Committee of Economic Science of the Polish Academy of Science (Pol. Komitet Nauk Ekonomicznych PAN).


- Member of an editorial board of scientific journals: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (Journal of Law, Economics and Sociology) and Ekonomista.


- Visiting professor at the University of Burgundy (1993) and the University of Rennes 1 (2004-2011) as well as an external examiner for the University of Central Lancashire (1996-2001).