Office of the Institute of Management


Coordinator: Chojno Monika

mgr Bogusz Małgorzata
specjalista do spraw administracyjnych

Potok Arleta
specjalista do spraw administracyjnych