Office of the Institute of Quality Science
Coordinator: dr Barteczka Longina

mgr Chlebowska-Stawna Justyna
specjalista do spraw administracyjnych

inż. Fliegner Justyna
specjalista do spraw administracyjnych

mgr inż. Kulas Agnieszka
specjalista do spraw administracyjnych

mgr inż. Nowak Agnieszka
specjalista naukowo-techniczny

mgr inż. Stempkowska Iwona
Starszy specjalista do spraw administracyjnych