Educating for 34 682 days
Kontakt

dr Agnieszka Stępień

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Sylwetka prelegenta:
Doktor nauk prawnych. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa w Warszawie, studiów podyplomowych restrukturyzacja sanacja , upadłość w europejskiej firmie. kierownik studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2011-2012 pełniła funkcję prodziekana w WSM w Warszawie.
Wieloletni nauczyciel akademicki z zakresu ochrony danych osobowych, obecnie adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa w Społecznej Akademii Nauk. Członek Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz „Polska 2020” PAN. Prelegent licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych współpracująca z wieloma wydawnictwami w tym: C.H. Beck, Fabryka Wiedzy, Presscom.

Wykład: "Wykorzystywanie nowych technologii w przedsiębiorstwie a ochrona danych osobowych"

XXI wiek upływa pod znakiem rozwoju technologicznego. Powstanie i upowszechnienie Internetu, telefonii komórkowe, czy geolokalizacja to tylko nieliczne przykłady rozwiązań, które stały się niezbędnym elementem pracy człowieka. Społeczeństwo w XXI wieku  skoncentrowane jest na osiąganiu maksymalnych korzyści w możliwie krótkim czasie. Nowoczesne rozwiązania technologiczne niewątpliwie to umożliwiają. Zanim jednak zdecydujemy się na ich zastosowanie warto zastanowić się, czy nie naruszają danych osobowych naszych, bądź naszych pracowników.