Patronat honorowy: Dlaczego warto wybrać Master of Public Administration (MPA)?


Master of Public Administration (MPA) jest profesjonalnym tytułem podyplomowym uzyskiwanym przez absolwentów uczelni kształcących kadrę zarządzającą w sektorze publicznym (public policy schools). Stanowi on dla sektora publicznego odpowiednik stopnia uzyskiwanego na studiach kształcących osoby zarządzające w sektorze prywatnym, jakim jest Master of Business Administration (MBA).

Studia MPA mają charakter interdyscyplinarny. Zasadniczy trzon studiów obejmują przedmioty związane z zarządzaniem i administracją publiczną oraz polityką rozwoju lokalnego i regionalnego. Ponadto, w celu wszechstronnego wykształcenia absolwentów edukacja obejmuje przedmioty prawne, ekonomiczne, finansowe, a także politologiczne i socjologiczne.

Absolwenci studiów MPA zajmują wiele zaszczytnych stanowisk publicznych. Przykładowo, wśród osób posiadających tytuł są prezydenci krajów, prezydenci miast, premierzy, ministrowie, dyrektorzy w organizacjach międzynarodowych.

(więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.globalmpa.net/section/mpa_mpp_alumni/distinguished_alumni )


Tytuł MPA jest powszechnie uznanym tytułem w krajach anglosaskich i wysoce rozpoznawalnym tytułem na świecie. Wśród ważniejszych uczelni amerykańskich i brytyjskich oferujących studia w tym zakresie należy wymienić chociażby:

- Woodrow Wilson School of Public & International Affairs (Princeton University),

- Harvard Kennedy School (JFK School of Government, Harvard University),

- NYU Wagner Graduate School of Public Services (New York University),

- School of International and Public Affairs (Columbia University),

- LSE Institute of Public Affairs (London School of Economics).


W Polsce tytuł ten traktowany jest na równi z tytułem MBA. Z uwagi na elitarność proponowanych studiów tytuł MPA ma szansę stać się symbolem legitymującym osoby wszechstronnie wyedukowane w zakresie zarządzania jednostkami sektora publicznego. Na tle osób posiadających odrębnie tytuł magistra ekonomii, zarządzania, czy też prawa, ukierunkowanych na sprawy publiczne, absolwent studiów MPA będzie posiadał niezbędną wiedzę ze wszystkich tych dziedzin jednocześnie.


Obszary, na których się koncentrujemy:


- zarządzanie w sektorze publicznym

- prawno-administracyjne aspekty funkcjonowania sektora publicznego

- ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania sektora publicznego

- umiejętności menedżerskie


Cel studiów:


Celem studiów MPA jest wszechstronne kształcenie Słuchaczy w zakresie zarządzania w sektorze publicznym. Stworzona oferta programowa studiów zapewnia możliwość zdobycia przez Słuchaczy szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, w aspektach prawno-administracyjnych oraz ekonomiczno-finansowych, a także podnoszenia kwalifikacji menedżerskich. Przy tworzeniu programu studiów specjalny akcent położony został na kształcenie umiejętności w zakresie kierowania jednostkami sektora publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządczych służących efektywnemu, odpowiedzialnemu i zrównoważonemu rozwojowi.


Adresaci studiów:


- Studia są przeznaczone głównie dla kadry zarządzającej oraz pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników innych jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) lub współpracujących z JSFP, a także osób pretendujących do stanowisk kierowniczych JSFP,
- Instytucje zaproszone: związki / stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP), urzędy wojewódzkie, sądy, prokuratury, kuratoria oświaty, służby mundurowe.


Studia prowadzone są w języku polskim.