O sobie

Absolwent Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a także studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

Karierę w obszarze HR rozpoczął w 2004 roku. Od 6 lat pracuje w firmie Cargotec – fińskim koncernie produkującym maszyny przeładunkowe, które są znane i kupowane przez klientów na całym świecie.

Budowa zakładu produkcyjnego Cargotec w Stargardzie Szczecińskim była uznana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych za największą inwestycję typu greenfield roku 2009 w Polsce.

Prywatnie miłośnik wspinaczki i gór.

 

Osiągnięcia

Udział w budowie zespołu od podstaw w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym to ogromne wyzwanie i wspaniałe doświadczenie.

Od początku działalności naszej organizacji wspólnie z zespołem świetnych menedżerów wdrożyliśmy i staramy się wciąż doskonalić najwyższe standardy przywództwa.

Standardy te zostały przyjęte przez najwyższe kierownictwo i wprowadzone dla menedżerów na wszystkich poziomach organizacji. Dzięki temu mogliśmy świadomie i skutecznie wprowadzić w organizacji określoną kulturę zarządzania.