Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)

Program studiów:Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym

Metody organizacji i zarządzania

Komunikacja i negocjacje handlowe

Zarządzanie sprzedażą

Umowy gospodarcze

Problemy finansowe w zarządzaniu sprzedażą

Zarządzanie marką w handlu

Modele rozwoju przedsiębiorstw handlowych

Innowacyjne formy komunikacji w handlu

Systemy dystrybucji

Zarządzanie relacjami z dostawcami

Category Management i merchandising

Logistyka w handlu

Handel elektroniczny

Zarządzanie sprzedażą - warsztaty

Przygotowanie do egzaminu końcowegoEgzaminy:


Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym

Zarządzanie sprzedażą

Modele rozwoju przedsiębiorstw handlowych

 

Obrona pracy podyplomowej na koniec studiów.