Organizujemy kursy przygotowujące do egzaminu ACCA:

Program kursu F1 - Accountant in Business (24h)

A. Organizacja biznesu, interesariusze i środowisko zewnętrzne
B. Struktura organizacyjna, funkcje i ład działalności biznesowej
C. Systemy rachunkowości, sprawozdawczości i kontroli
D. Zarządzanie zespołami i podwładnymi
E. Efektywność i komunikacja personalna
F. Etyka zawodowa w księgowości i biznesie
Cena kursu: 1200 zł/os.

Program kursu F2 - Management Accounting (22h)
A. Charakter, źródło i cel informacji na potrzeby zarządzania
B. Techniki księgowania kosztów
C. Budżetowanie
D. Standardowe rachunki kosztów
E. Pomiar wyników
Cena kursu: 1100 zł/os.

Program kursu F3 - Financial Accounting (22h)
A. Charakterystyka i cel sprawozdawczości finansowej
B. Cechy jakościowe informacji finansowej
C. Funkcje i zasady rachunkowości finansowej
D. Zapis księgowy operacji gospodarczych
E. Przygotowanie zestawienia obrotów i sald
F. Przygotowanie podstawowych sprawozdań finansowych
G. Skonsolidowane sprawozdania finansowe
H. Interpretacja sprawozdań finansowych
Cena kursu: 1200 zł/os.

Program kursu F4 - Corporate and Business Law (24h)
A. Zasadnicze elementy systemu prawnego
B. Prawo zobowiązań
C. Prawo pracy
D. Powstawanie i struktura organizacji biznesowej (firmy)
E. Kapitał i finansowanie firm
F. Zarządzanie, administracja oraz regulacje wewnętrzne firm
G. Niewypłacalność
H. Działania o charakterze nielegalnym/przestępczym
Cena kursu: 1400 zł/os.

Kursy odbywają się języku polskim.
Każdy kurs odbywa się w ciągu jednego weekendu piątek-niedziela.
Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne.