Budowa CEUE trwa już 7 tygodni.

Po przygotowaniu placu budowy - zamontowaniu ogrodzenia i zorganizowaniu  zaplecza budowy, Wykonawca przystąpił do robót rozbiórkowych – rozebrany został parterowy budynek portierni oraz częściowo nawierzchnia placu. Konieczne było również usunięcie kilku drzew i krzewów z terenu budowy. Po zakończeniu inwestycji zasadzone zostaną nasadzenia rekompensacyjne.

Odbyły się 4 Rady Budowy w obecności przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora Zastępczego i przedstawicieli UEP. 

Obecnie drugi tydzień trwają prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych.

Ściany szczelinowe to konstrukcja żelbetowa, która wygradza wykop pod kondygnacje podziemne na całym obwodzie budynku. Taka technologia wykonania robót jest podyktowana trudnymi warunkami gruntowo - wodnymi na działce objętej inwestycją.

W pierwszej kolejności wykonane zostały tzw. „murki prowadzące” dla ścian szczelinowych po obwodzie budynku.

Następnie wykop pogłębia się pomiędzy murkami prowadzącymi aż do głębokości 12,70 - 15,70 m. W powstałe szczeliny opuszczone zostanie przygotowane zbrojenie, całość wypełniona zostanie wodoszczelną mieszanką betonową (pokazano to na zdjęciach).
Ściana szczelinowa powstaje w około 2,0 m odcinkach, betonowanych w ściśle określonej kolejności.

Gotową ścianę szczelinową zabezpiecza się tymczasową konstrukcją stalową rozpierającą w narożnikach. Dopiero wtedy wykonany zostanie cały wykop – do głębokości ok. 8,00 m (dwie kondygnacje garażu podziemnego). Na dnie wykopu wykonana zostanie gruba na 90 cm płyta fundamentowa, na której posadowiony zostanie budynek.

Zakończenie tego etapu robot planowane jest na koniec 2012 roku.