Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że obywatele polscy i ukraińscy, którzy byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. i w sposób legalny wjechali na terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 r. mogą do dnia 31 marca 2022 r. złożyć wniosek o przeniesienie do UEP na studia prowadzone w Uczelni w roku akademickim 2021/2022. Warunkiem przeniesienia jest:

1. udokumentowana znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie co najmniej B2,

2. posiadanie dokumentów potwierdzających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydane przez uczelnię ukraińską.

Aktualna oferta kierunków studiów prowadzonych w UEP znajduje się pod adresem:

https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/

Wnioski należy przesyłać na adres:dlaukrainy@ue.poznan.pl

Пані та панове,

Повідомляємо, що громадяни Польщі та України, які були студентами університету  в Україні, в день 24 лютого 2022 року та легально в’їхали на територію Польщи з 24 лютого 2022 року, можуть подати заяву про переведення на Університет Економічний в Познані до 31 березня 2022 рокую, для навчання яке проводиться в університеті у навчальному році 2021/2022. Умовою передачі є:

1. Підтверджене знання польської чи англійської мови на рівні не менше B2,

2. Документи, що підтверджують навчання в Україні, складені іспити, заліки чи навчання, видані через Український Університет.

Актуальна пропозиція навчальних програм в Університет Економічний в Познані доступна за адресою:

 https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/

 Заявки надсилайте на адресу: dlaukrainy@ue.poznan.pl

Dear Students,

we would like to inform you that all Polish and Ukrainian citizens who were students of a Ukrainian University on 24th February 2022 and who legally entered Poland since 24th February 2022 can submit a request to be transfered to any PUEB program conducted in the academic year 2021/2022 by 31st March 2022. The following conditions apply:

1. Polish or English language certificates on the B2 level

2. documents from the University confirming the courses taken, grades received or internships undertaken.

The full list of courses offered by PUEB can be found here:  https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/

The requests can be sent to the following e-mail address: dlaukrainy@ue.poznan.pl