Educating for 35 004 days
Ważne informacje

NAWA - Ukraina

NAWA Україна

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła stronę ukraina.nawa.gov.pl z informacjami dla uchodźców z Ukrainy.
Strona ukraina.nawa.gov.pl redagowana jest w języku ukraińskim i zawiera odsyłacze do istotnych dla uchodźców studentów informacji. 
-----
Польського національного агентства з питань академічного обміну українською!