Budynek CA, pok. 624

tel. 61 856 95 38

e-mail: ewa.lazniewska@ue.poznan.pl

https://orcid.org/0000-0002-2784-2190
Dr hab. Ewa Łaźniewska pracuje w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest otwarta na nowe wyzwania i ambitne przedsięwzięcia. Szczególnie chętnie podejmuje się inicjowania projektów interdyscyplinarnych. W swoim dorobku ma liczne pozycje związane z badaniem zjawisk transgranicznych zwłaszcza na pograniczu polsko-niemieckim. Przez wiele lat zajmowała się problematyką konkurencyjności i jest autorką kilku pozycji książkowych na ten temat. Od kilku lat pasjonują ją technologie cyfrowe. Współpracuje z Katedrą Technologii Informacji, Katedrą Ekonomii Informacji, co owocuje wspólnymi projektami. Podejmuje też wyzwania eksperckie oraz z ramienia Ministerstwa Klimatu została włączona do przygotowań 11. Światowego Forum Miejskiego. Obecnie na Uczelni swoją wiedzę i zaangażowanie wykorzystuje do badania zjawisk regionalnych i lokalnych. Covid-19 utwierdził ją w przekonaniu, że można tworzyć i wspierać zupełnie nowe obszary, odkrywać nowe możliwości i tworzyć więcej niż dotychczas. Jej marzeniem jest wpływać na kreatywność ludzi młodych i wyzwalać umiejętności strategicznego myślenia.
Ponieważ wiele z wyników badań tylko w części jest publikowana i dociera do zasadniczo wąskiego grona odbiorców, stąd decyzja o publikowaniu najważniejszych wydarzeń z życia naukowego i dydaktyki w kontekście zainteresowania Studentów problematyką współpracy transgranicznej i cyfryzacji.

OPRACOWANIA NAUKOWE


Łaźniewska, E., Janicka, I., & Górecki, T. (2021). Green Smart City as a New Paradigm of Local Development. Problemy Ekorozwoju, (2), 125–136. normaltextrun undefined undefined">http://doi.org/10.35784/pe.2021.2.13 

 

Łaźniewska, E., Janicka, I., & Górecki, T. (2021). Innovation in the Ecological Activity of  Communes in the Polish-German Borderland. W I. N. Braje & I. Pavić, I. N. Braje & I. Pavić (Red.), Abstracts of FEB  Zagreb 12th International Odyssey Conference on Economics and Business (ss. 27–28). University of ZagrebFaculty of Economics & Business.


OPRACOWANIA NAUKOWE Z UBIEGŁEGO OKRESU


Łaźniewska, E. (2021). Recenzja książki Alicji Korenik, Smart Cities. Inteligentne miasta w Europie i Azji, Warszawa 2019. Samorząd Terytorialny, (1–2), 174–175. 

 

Łaźniewska, E., Janicka, I., & Górecki, T. (2021). Aktywność ekologiczna gmin z perspektywy transgranicznej na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego. Studia Regionalne i Lokalne, (2), 25–41. http://doi.org/10.7366/1509499518402 

 

Łaźniewska, E. (2020). Szanse i zagrożenie w aspekcie postępu technologicznego. W A. Klasik & F. Kuźnik, A. Klasik & F. Kuźnik (Red.), Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów (ss. 47–64).