Komunikaty

OPAKOWALNICTWO I PRZECHOWALNICTWO

zajęcia organizacyjne
Zajęcia organizacyjne z przedmiotu Opakowalnictwo i przechowalnictwo odbędą się 25 lutego 2020 r. (wtorek) w sali 01B-04B (suterena budynku B, wejście B1) w następujących godzinach: 
- godz. 10:00  obie grupy dr inż. K. Wiszumirskiej,
- godz. 9:00 grupa dr hab. inż. P. Wojciechowskiej,
- godz. 12:00 grupa dr inż. M. Tichoniuka,
- godz.11:00 grupa dr inż. J. Witczak

Podział na grupy będzie 19 lutego od godziny 10:00 online http://towaroznawstwo.pl/user/
Proszę wpisać 0 (zero) zamiast nr PESEL!!!

ZMIANY GRUP BĘDĄ MOŻLIWE JUTRO 20.02.2020
NA SALI ĆWICZEŃ 9:00 - 13:00