Komunikaty

OPAKOWALNICTWO I PRZECHOWALNICTWO

kolokwium
Kolokwium z Opakowalnictwa i Przechowalnictwa odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 roku w formie testu online zamieszczonego na moodle. Szczegółowe informacje zostaną przekazane poszczególnym grupom ćwiczeniowym przez Prowadzących zajęcia.