Komunikaty

Uwaga I rok 2 st DiKP

podział na grupy i zajęcia oranizacyjne
Studenci 1 roku 2 stopnia DiKP proszeni są o samodzielne podzielenie się na 2 grupy (w tym 6 podgrup po 2 osoby; może być jedna trójka) i przekazanie listy z podziałem dr inż. M. Biegańskiej we wtorek 25.02.2020 na wykładzie

Zajęcia organizacyjne z Towaroznawstwa Wyrobów odbędą się w czwartek 27.02.2020 w sali 01B-04B (suterena budynku B, wejście B1)
w następujących godzinach: 
- godz. 10:00 gr.1 prof. R. Cierpiszewski,
- godz. 11:00 gr.2 dr hab. W.Kozak