1. Międzynarodowa kooperacja przemysłowa w Polsce - korzyści, koszty, perspektywy rozwoju, Kierownik dr Beata Stępień (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) , członek dr Dariusz Nowak- Projekt KBN
  2. CENTRUM PROMOCJI I WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACYJNEJ Przedsiębiorstw - stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami, PO IG Działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, (grant Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej) grant międzyinstytucjonalny - kierownik naukowy prof. zw. dr hab. inż. Leszek Pacholski, członek zespołu dr Draiusz Nowak