Mgr Marcin Flotyński (obecnie doktorant Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej oraz WE), zajął I miejsce w XXI edycji Konkursu Fundacji UEP na najlepszą pracę magisterską, pt. „The influence of index options on the efficiency of stock portfolios created with multidimensional comparative analysis”, napisaną pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. zw. UEP.