Nagrody i osiągnięcia studentów i absolwentów

XIV edycja konkursu na prace magisterskie

Mgr Ilona Kaczmarek w dniu 14.12.2012 roku otrzymała wyróżnienie w XIV edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej zorganizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza za pracę pt.: “Dyskryminacja ekonomiczna kobiet na polskim rynku pracy (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2004–2010)“. Promotorem wyróżnionej pracy magisterskiej była dr Baha Kalinowska-Sufinowicz z Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową.