Przewody i postępowania doktorskie/ Doctoral proceedings

Dok. w spr. nad. stop. dr (nowa proc.) /Doc. - the proc. for awarding the PhD degree (new procedure)