Komunikaty Rektora

Komunikat nr 4/2018

w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych na zajęcia dydaktyczne,dotyczących postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego