Educating for 35 010 days
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 18/2022

w sprawie odroczenia terminu uiszczenia opłat za korzystanie przez studentów posiadających stały adres zamieszkania na terytorium Ukrainy z miejsc noclegowych w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu