Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 42/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Rozliczenia kadrowo-płacowe”