Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 50/St.Pod./2017

w sprawie powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzania relacjami z klientami (CRM)"