Educating for 34 552 days
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 64/St.Pod./2018

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Psychologia w biznesie”