Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 71/St.Pod./2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/St.Pod./2019 Rektora UEP z dnia 20 września 2019 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Coaching Menedżerski - Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji”