Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 101/St.Pod./2013

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 41/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 3 czerwca 2013 roku o powołaniu na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Lean Manufacturing".