Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 101/St.Pod./2014

w sprawie prowadzenia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych o nazwie "Master of Business Administration (MBA)"