Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 107/St.Pod./2013

w sprawie prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro"