Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 31/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 31/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”