Educating for 34 552 days
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 4/St.Pod./2015

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 40/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 28 maja 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu drugiej edycji Studiów Podyplomowych "Rachunkowość gospodarstw rolnych"