Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 57/St.Pod./2014

w sprawie: powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie opakowaniem"