Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 62/St.Pod/2012

 w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka Nieruchomościami” – specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.