Educating for 34 442 days
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 82/St.Pod./2013

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 32/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 24 kwietnia 2013 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym" (dla służb mundurowych)