Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 95/St.Pod./2014

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 20/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 28 marca 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu drugiej edycji Studiów Podyplomowych "Handel i dystrybucja"