Klub Partnera UEP

Działalność

Dobrze dobrany i elegancko wiązany krawat jest istotnym elementem profesjonalnego wyglądu przedsiębiorcy – zarówno przy osobistych spotkaniach z kontrahentami, jak i reprezentowaniu swojej organizacji na zewnątrz.

 

W podobny sposób współpraca z renomowaną instytucją naukową pozwala firmie przekuć połączenie wiedzy i międzynarodowego doświadczenia ekspertów zewnętrznych w działania „skrojone na miarę”: tworzyć produkty wyprzedzające konkurencję, usprawnić jakość przebiegu procesów czy zwiększać produktywność zespołu.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to specjaliści od biznesu. Nie tylko uczymy przedsiębiorczości, ale przede wszystkim badamy rozwiązania dla firm i organizacji każdego szczebla, sprawdzamy skuteczność modeli i wspomagamy tworzenie długotrwałych, efektywnych relacji.


Sukcesu nowoczesnej uczelni nie wyznaczają jedynie biznesowe osiągnięcia jej absolwentów ani waga realizowanych przez kadrę prac badawczych. Równie ważne jest ustanowienie nowoczesnej i atrakcyjnej przestrzeni dla ciągłej interakcji nauki i biznesu.


Biuro współpracy z biznesem

mgr Karolina Szuman


e-mail: biznes@ue.poznan.pl
tel.  (+48) 61 856 94 13