Ogłoszenia

ZP/015/18

Unieważnienie postępowania

 

Kompleksowa usługa utrzymania czystości wybranych pięter (pomieszczeń i przestrzeni wspólnych)  w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ZP/015/18)Oferty należy składać do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Paulina Pankiewicz tel.: 61 854 32 36, 
Monika Kryś tel. : 61 854 30 65.

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w dniu 17.04 nr publikacji w DZUUE: 2018/S 077-172914