Ogłoszenia

ZP/029/18

Informacja z otwarcia ofert

Kompleksowa usługa utrzymania czystości wraz z myciem okien w budynkach Domów Studenckich oraz  w Archiwum UEP oraz mycie okien w budynku magazynu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 


Oferty należy składać do dnia 01 października 2018 r. do godz. 08:00 
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 

w sprawach merytorycznych:

Jarosław Wojciechowski tel. 61 639 27 36 - dla cz. A

Renata Różańska - Piwecka tel. 61 639 27 38, tel. 61 820 04 11 - dla cz. B i cz. C

Paulina Pankiewicz, tel. 61 854 32 36 - dla cz. D

Monika Kryś, tel.: 61 854 30 65- dla cz. D

w sprawach formalnych

Renata Glinkowska, tel.: 61 856 92 79

Przekazano do publikacji  w DZUUE w dniu 21.08.2018 r., ogłoszono w DZUUE w dniu 23.08.2018 r. nr: 2018/S 161-369382