Ogłoszenia

ZP/074/15

Wynik postępowania

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni: Wirtualnej Rzeczywistości, Internetu Nowej Generacji i Internetu Rzeczy oraz Segmentu Core – serwerowni


Oferty należy składać do dnia  29.09.2015 r. do godz. 12:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

Sprawy merytoryczne:

Zdzisław Flaczyński  tel.: 61 856 95 43

Sprawy formalne:

Tomasz Lulka tel.: 61 856 92 79