Ogłoszenia

ZP/105/15

Wynik postępowania
Dostawa macierzy na potrzeby segmentu CORE wchodzącego w skład Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  9 grudnia 2015 r. do godz. 08:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Przemysław Grzeszczak, tel.: 61 856 92 71
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  326472 -2015