Educating for 34 442 days
Zamówienia na usługi społeczne

S/01/17

 Usługi hotelarskie, gastronomiczne oraz usługi dodatkowe w ramach konferencji OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR RACHUNKOWOŚCI organizowanej przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniach 20-22 września 2017 r.

Oferty w formie elektronicznej można składać do dnia 03.03.2017r. na adres mailowy Zamawiającego – zp@ue.poznan.pl z tytułem wiadomości S/01/17Sprawy merytoryczne:

Dr Ewa Różańska tel. 61 854 38 33


Sprawy formalne:

mgr Tomasz Lulka tel. 61 856 92 79