Educating for 34 442 days
Zapytania ofertowe

dostarczenie systemu do obsługi rekrutacji i mobilności studentów

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu do obsługi rekrutacji studentów na prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny studia w języku angielskim oraz do obsługi mobilności studentów i pracowników Uczelni


Oferta powinna być dostarczona listownie lub mailowo najpóźniej do dnia 20/01/2017 r.

Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA-SYSTEM REKRUTACJI I MOBILNOŚCI STUDENTÓW” na adres:

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Anglojęzycznych (Budynek B, p. 14B)

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

 albo przesłać na adres e-mail: agata.mackow-wojciechowska@ue.poznan.pl    

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79