Zapytania ofertowe

dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych

Wynik

sukcesywne dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych w 2016 roku dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Oferty należy przesłać na adres: dz@ue.poznan.pl do dnia  21 czerwca 2016 r. do godz. 12:00

 w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79